تجدید میثاق رییس سازمان سینمایی با آرمان شهدا و سید شهدای اهل قلم - برگزیده ها