تاکید ماکرون بر حمایت از اوکراین برای خروج از بحران در تماس با زلنسکی - برگزیده ها