تاکید امیرعبداللهیان بر لزوم عملیاتی ساختن همکاری‌های ایران و سوریه در سطوح مختلف - برگزیده ها