«تازه وارد» به ایستگاه پایانی رسید/ بازدید نیم میلیونی مخاطبان - برگزیده ها