تاریخ سازی دختر تنیس باز با حضور در دومین گرنداسلم/ صفی به رولان گاروس می‌رود - برگزیده ها