تاب‌آوری؛ اصلی‌ترین فاکتور توانایی مردم در مقابله با کرونا - برگزیده ها