تئاتری‌ها بدون پروانه نمایش تمرین نکنند/ بدون مجوز هزینه نکنید! - برگزیده ها