بی‌تدبیری، عامل بحرانی به نام رادوشوویچ! - برگزیده ها