بیش از ۶۰۰۰ تن خرما از نخل داران خوزستانی خریداری شد - برگزیده ها