به دور دوم جهانی صعود می‌کنیم/ گفتم خدایا مونته‌نگرو را در گروه ما نگذار! - برگزیده ها