بهناز طاهرخوانی در بین ستاره‌های جام ملت های آسیا - برگزیده ها