بهشتی‌پور: آمریکا حق ندارد بخشی از نیروی نظامی یک کشور را تروریستی اعلام کند - برگزیده ها