بهتری: هیچ مشکل مالی برای اعزام تیم‌های رزمی به مسابقات برون مرزی نداریم - برگزیده ها