بسکتبالیست‌های ناشنوا در انتظار تعیین تکلیف برای حضور در قهرمانی آسیا - برگزیده ها