بستری ۱۷۰ بیمار مبتلا به کرونا در فارس - برگزیده ها