برگزاری نمایشگاه «کتاب و سینما» در جشنواره فیلم کوتاه تهران - برگزیده ها