برگزاری مسابقات قهرمانی کشور و انتخابی تیم ملی غواصی پس از 4 سال - برگزیده ها