برگزاری سه دیدار تدارکاتی تیم ملی والیبال زنان در بلغارستان - برگزیده ها