برگزاری جشنواره فیلم شهر با نصف بودجه مصوب/کامیونی جایزه نمی‌دهیم - برگزیده ها