برگزاری اولین همایش حضوری معاونان بهداشت دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور پس از کرونا - برگزیده ها