برگزاری المپیک ناشنوایان در برزیل قطعی شد - برگزیده ها