برگزاری اجلاس کارگروه قطار اسلام آباد-تهران-استانبول در ایران - برگزیده ها