برپایی چهار میز خدمت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در نماز جمعه تهران - برگزیده ها