برپایی نمایشگاه مجازی عکس «سبزینه» در فرهنگسرای اندیشه - برگزیده ها