برنز گنج خانلو در مسابقات دوچرخه سواری قهرمانی آسیا - برگزیده ها