برنامه ایرانی‌ها در روز چهارم پارالمپیک ۲۰۲۰/ وزنه باز هم مدال می‌گیرد؟ - برگزیده ها