برنامه ایرانی‌ها در روزم سوم پارالمپیک۲۰۲۰/ روز شلوغ تیرو کمان - برگزیده ها