برف در جاده‌های ۲ استان/ انسداد ۱۳ جاده اصلی و فرعی - برگزیده ها