بردهای نفت‌آبادان اتفاقی است / پرسپولیس بهترین تیم فنی لیگ است - برگزیده ها