بردلی کوپر در فیلم اسپیلبرگ بازی می‌کند/تکرار تجربه استیومک‌کوئین - برگزیده ها