برترین‌های ترای‌اتلون قهرمانی کشور مردان معرفی شدند - برگزیده ها