برای نایب قهرمانی آسیا ۶۷ سکه گرفتیم/ کنار رفتن بزرگان به ضرر هندبال است - برگزیده ها