بدرقه شاگردان نکونام با آرزوی موفقیت کارگران شرکت فولاد - برگزیده ها