بدرقه تیم ملی فوتبال ایران به جام جهانی - برگزیده ها