بخشی از مشکلات فوتسال زنان به فدراسیون برمی‌گردد / حفاری را برای قهرمانی می‌بندیم - برگزیده ها