بحران برای نماینده اتریش در اسکار/ بازیگر «کورساژ» محاکمه می‌شود - برگزیده ها