با کسب اولین سود میلیاردی خود از درستی مسیرم مطمئن شدم - برگزیده ها