با قدرت برابر امید وحدت خراسان حاضر می‌شویم/گول نتایج ضعیف این تیم را نمی‌خوریم - برگزیده ها