با قدرت انتخابم ثروت بی نظیری عایدم شد - برگزیده ها