با حمایت مسئولان فارس به احیای برق شیراز امیدواریم - برگزیده ها