با ثروتمند شدنم دنیا را به مکان بهتری تبدیل کردم - برگزیده ها