باید چرخه‌های خلق فقر از طریق سیاست‌های کلان اقتصادی متوقف شود - برگزیده ها