بایدن و بن زاید آخرین اوضاع افغانستان را بررسی کردند - برگزیده ها