بایدن دست خالی به واشنگتن برگشت/ نه روسیه نه اعضای دیگر نمی‌توانند مانع اجرای برجام شوند - برگزیده ها