باکو و ایروان بار دیگر یکدیگر را به نقض آتش‌بس متهم کردند - برگزیده ها