بانوی کردستانی عازم جام جهانی وزنه برداری می شود - برگزیده ها