باشگاه پرسپولیس: برای کسب حق پخش تلویزیونی با استقلال همراهیم - برگزیده ها