بازگشت بیش از ۳ هزار زائر خانه خدا به کشور / توجه حجاج به توصیه‌های پلیس - برگزیده ها