بازگشایی شاهراه مواصلاتی شمال به جنوب لیبی در دومین سالگرد آتش‌بس - برگزیده ها