بازدید وزیر ورزش از سالن ژیمناستیک بانوان ماهشهر / تلاش سجادی برای متقاعد کردن وزیر نفت - برگزیده ها